arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Wat is Kiwanis?

Kiwanis Maasduinen is een enthousiaste en actieve serviceclub in Noord-Limburg waarin mensen met de meest uiteenlopende beroepen elkaar ontmoeten. Kiwanisclubs over de gehele wereld organiseren activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan goede doelen waarbij het kind centraal staat.

Wat is Kiwanis?

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. Een serviceclub is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending). De clubs van Kiwanis zijn autonoom in hun handelen. Ze hebben zich echter wel gebonden aan regels en enkele verplichtingen van Kiwanis International. Het kantoor van Kiwanis International is gevestigd in Amerika in de stad Indianapolis. Een dependance is gevestigd in Gent, België. Clubs kunnen gemengd zijn of alleen bestaan uit mannen of vrouwen.

De leden van de clubs zijn in principe afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Om lid te kunnen worden van een club moet men daartoe uitgenodigd worden.
De clubs streven naar leden uit verschillende beroepsgroepen, maar het is niet langer meer zo, dat er maar één persoon per beroep in de club mag zitten. Belangrijker dan het beroep is dat een persoon past in een club.

Hoe is Kiwanis ontstaan?

Kiwanis is een initiatief van twee Amerikanen. Zij kregen het idee om mensen met uiteenlopende beroepen samen te brengen in een vriendenkring, met de bedoeling elkaar wederzijds te steunen en te helpen. Dit leidde tot de oprichting van de eerste club in Detroit, in de Amerikaanse staat Michigan op 21 januari 1915. Deze datum wordt sindsdien beschouwd als de oprichtingsdatum van Kiwanis.
In november 1916 werd Kiwanis internationaal door de oprichting van de eerste Canadese club in Hamilton, Ontario. Pas in 1961 werd de eerste club buiten Amerika en Canada opgericht en wel in Wenen. De eerste Nederlandse club werd in 1965 in Amsterdam opgericht.

Waar komt de naam Kiwanis vandaan?

Vast staat dat de woorden ‘NunKee-wan-is’ de basis vormen van de huidige naam Kiwanis. Deze woorden vormden een uitdrukking in de taal van de Ochipew Indianen, die leefden in de omgeving van Detroit. Voor deze uitdrukking zijn verscheidene malen verschillende vertalingen gevonden. De eerste was ‘Wij drijven handel’, daarna kwamen ‘Wij maken plezier – wij maken lawaai’.
Die vertalingen moeten op een of andere manier in het begin van de twintigste eeuw uiting zijn geweest van iets gemeenschappelijks. De eerste Kiwanians vermaakten zich goed met elkaar, lieten van zich horen, maar dreven niet echt handel. Daarvoor in de plaats begonnen zij aan dienstverlening zonder oogmerk van persoonlijk belang, aan anderen die het minder hadden.
In Nederland wordt de naam Kiwanis tegenwoordig graag uitgelegd als ‘Laat zien wie en wat je bent’ en ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden’.

Kiwanis in de wereld

Momenteel heeft Kiwanis International clubs in 88 landen in de wereld met in totaal circa 300.000 leden. Verreweg de meeste clubs bevinden zich in de Verenigde Staten en Canada.
In West-Europa bestaan veel clubs. Er zijn ook al clubs in Afrika (Algerije, Tunesië, Kenia, Nigeria en Zuid-Afrika) en Azië (Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazakztan, Tadzjikistan, Kirgizië).

Kiwanis in Europa

In elk West-Europees land heeft Kiwanis clubs, zij het in Engeland, Spanje en Portugal nog mondjesmaat. De grootste groei van Kiwanis International vindt momenteel in Oost-Europa plaats (Polen, Tsechië, Hongarije, Roemenië). Deze groei wordt gestuurd en begeleid door het Regional Service Center in Gent (België).

Kiwanis in Nederland

Momenteel kennen we circa 125 clubs plus kernen met in totaal 2625 leden. Het District Nederland is verdeeld in 14 divisies, met elk een eigen Luitenant-gouverneur.

De jeugdorganisaties van Kiwanis

Kiwanis is begonnen als een organisatie van serviceclubs voor volwassenen. In de loop der tijd zijn er Kiwanisclubs voor jongeren ontstaan.
In Amerika, Canada, Midden-Amerikaanse staten en eilanden, Australië, Maleisië, Italië, maar ook Aruba en Suriname kent men één of meer van de volgende clubs voor jongeren.

  1. K-Kids voor kinderen van 6-12 jaar: circa 12.000 leden in 325 clubs.
  2. Builders Club voor schoolkinderen van 12-14 jaar: circa 35.000 leden in circa 2000 clubs.
  3. Key Club voor kinderen op de High School: circa 225.000 leden in 4400 clubs.
  4. Circle K voor kinderen op een campus van een college of universiteit: circa 11.5000 leden op circa 525 campussen.

Jong Kiwanis

Jong Kiwanis of ook wel Kiwanis Junior kent clubs voor personen van tussen 18 en 30-35 jaar. Zij komen alleen in Europa voor en dan met name in Italië en België. Er zijn circa 800 leden in 50-60 clubs. Nederland kent 2 clubs in oprichting.

Kiwanis en minder validen

In Amerika, Canada, Australië, Jamaica en Maleisië bestaan clubs voor minder valide volwassenen, de Aktion Clubs. Ook zij staan ten dienst van hun lokale gemeenschap. Er zijn circa 1400 leden in 68 clubs.