arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Geschiedenis

Het initiatief tot de oprichting van club kwam van Gennepenaar Jan Janssen, in het dagelijks leven directeur van het aannemingsbedrijf AVG. Jan is lid van de Kiwanisclub Land van Cuijk en had de functie van KIAR (clubbuilder) aanvaard. Hij zocht contact met aannemer Jos de Haan uit Milsbeek en ING-directeur Han Neutgens uit Gennep. In november 1995 kwam het 3-tal bij elkaar. De afspraak werd gemaakt dat Jos de Haan als Keyman (trekker) zou fungeren. Het land van Cuijk zou als sponsorclub fungeren. Uit een uitgebreide lijst van namen kwam een “Team van zes” oftewel een zogenaamde kern om de club verder uit de grond te stampen. Naast Jos de Haan en Han Neutgens zegden Jan Achterberg, Wim Bindels, Willy van de Ven en Peter Noy hun medewerking toe. Er werd ook al gediscussieerd over een vergaderlocatie. Old In in Ottersum, Hotel de Kroon in Gennep en het Trefpunt in Milsbeek werden als kandidaten genoemd.

Na een kennismakingsbijeenkomst in de schouwburg in Cuijk op 8 november 1996, waar een gala-theateravond werd bezocht, vond uiteindelijk de eerste echte vergadering plaats op 18 februari 1997. Aanwezig waren KIAR Jan Janssen en de 6 bovengenoemde personen die hun medewerking hadden toegezegd. De eerste besluiten waren het definitief oprichten van de club en het kiezen van een naam. Die werd “Gennep Maas en Niers”. Biercafe Old In werd tot clublokaal gekozen en op de 1e en 3e dinsdag van de maand zou er vergaderd worden. Ook werd er een dagelijks bestuur gekozen. Han Neutgens werd de eerste president (voorzitter), Jan Achterberg de eerste secretaris en Willy van der Ven ging zich als penningmeester met de financiën bezig houden. De eerste aanzet was een feit.

De contributie werd in een van de eerste volgende vergaderingen vastgesteld op f 42,– per maand Als doelstelling werd geformuleerd om op korte termijn te groeien naar een vijftiental leden. Wel werd afgesproken dat de beoogde groei zorgvuldig moest plaatsvinden en dat aspirant-leden kritisch beoordeeld zouden moeten worden. De beoogde groei werd in 1997 grotendeels gestalte gegeven. Pieter Linders, Jan Pennings, Harry Ottenheim, Jan Breek, Guus Heutink, Sjaak Theunissen en Maarten Schenk werden achtereenvolgens toe gelaten. Het ledenaantal groeide hiermee naar 13.Verder werd er vooral gediscussieerd over de reglementen van de club, alle noodzakelijke officiële plichtplegingen en de vraag “wat willen we”. De jonge club werd in de beginperiode bij gestaan door KIAR Jan Janssen en de mentoren Paul Weijers en Nard Konings, die de vergaderingen met enige regelmaat bijwoonden.

De eerste periode kenmerkte zich door het inrichten van de “huishouding”en het organiseren van allerlei serieuze en soms ook minder serieuze excursies om elkaar beter te leren kennen. Diepe indruk maakte het door Guus Heutink georganiseerde bezoek aan de marechaussee-organisatie op Schiphol waar we de harde werkelijkheid van het drugs- en het vreemdelingenbeleid onder ogen kregen. Het door Harry Ottenheim georganiseerde bezoek aan Organon in Oss gaf ons een kijk in de keuken van een medicijnfabrikant. Verder zijn o.a. te noemen de door andere leden georganiseerde excursies aan de Optiebeurs, de wildslachterij van Hanos in Apeldoorn, Brinkmeubelen in Staphorst alsmede de vele bedrijfsbezoeken aan onze leden. Ook werden bijeenkomsten samen met de dames georganiseerd om de onderlinge band nog meer te versterken.

De sfeer in de club was prima. We groeiden langzaam maar gestaag. Helaas moest er ook een enkele afzegging genoteerd worden. Ook ons functioneren binnen de Kiwanisorganisatie kreeg hoe langer hoe meer vorm. We bezochten de divisiebijeenkomsten, ook al hadden we nog geen stemrecht. Eens per jaar kwam er ook een Luitenantgouverneur met zijn bodyguards langs om te kunnen zien dat alles goed ging.

Op het gebied van fundraising werden ook de eerste stappen gezet. We hadden de lat kritisch hoog liggen en vele suggesties haalden de eindstreep niet. Het begin werd in 1998 gemaakt met een door Nico van de Hurk georganiseerde kunstveiling. Dat was meteen raak. Er werd ruim 5000 gulden opgehaald die werden besteed aan het Pandipieriprojekt in Kenia van Bergenaar Jan Laarakker. De toon was gezet en in het voorjaar van 1999 organiseerden we samen met de Rühlenhof een tuinfair. Een voor ons op dat moment groot project, waarvan de opbrengst werd besteed aan het Kinderoncologisch centrum van het St. Radboudziekenhuis voor de aanschaf van een activiteitenspeelhuis.

In 2000 noteerden we 19 leden en gingen we tijdens het bewind van Chris Kepser van onze moederclub als Luitenantgouverneur op 19 september in organisatie. In november van datzelfde jaar deden we een project “in natura”. Onder de deskundige leiding van Jos de Haan werden 2 huisjes van de Augustinisstichting voorzichtig afgebroken en op een nieuwe locatie weer opgebouwd. Ook werden we deelnemer aan een nieuwe interserviceactiviteit: het organiseren van een Nieuwjaarsconcert; een initiatief dat tot op heden grote bezoekersaantallen trekt. In 2001 hielden we onze eerste ballonnenrace waarvan de opbrengst ging naar het landelijke lustrumprojekt, namelijk de TV-studio voor de kinderafdeling van het St. Radboudziekenhuis, en in 2002 organiseerden wij de open dagen op de boerderij van de Familie Theunissen. Wederom een groot evenement waarvoor veel werk verzet moest worden. De opbrengst werd besteed aan manege Seurenheide te Well , een manage voor gehandicapte kinderen

Intussen werd het dagelijks bestuur, dat vanaf de oprichting zeer veel werk had verricht, afgelost. Wim le Clercq, Henk van der Lest en Pieter Linders namen de plaatsen in van Han Neutgens, Jan Achterberg en Willy van der Ven. Bijzonder triest was het dat in 2003 geheel onverwachts afscheid moest worden genomen van een van hen en wel Jan Achterberg. Op dit moment is de club gegroeid tot 22 leden.

Eind 2003 werd besloten om te gaan charteren in het jaar waarin Gert van Lieshout van onze moederclub Gouverneur was en Han Neutgens van onze eigen club Luitenant-gouverneur. Als charterprojekt werd gekozen de afdeling Peuterrevalidatie van de Sint Maartenskiniek die dringend verlegen zit om enkele speeltoestellen voor de kinderen die daar behandeld worden. In het voorjaar werd geld bijeen verzameld door middel van een balonnenrace. Na veel voorbereidend werk van de chartercommissie bestaande uit Paul Brons, Han Neutgens, Wim le Clercq, Jan Pennnings, Joop Teunesen en Willem Lieberwirth vond op 18 september de Charter plaats waarna Kiwanisclub Gennep “Maas en Niers” een officiëlen volwaardige kiwanisclub werd. Opmerkelijk was dat de academische zitting geopend werd door Lt. Gouverneur van divise Zuid Oost, Han Neutgens, afkomstig uit hun eigen club en dat de Charter uitgereikt werd door Gert van Lieshout, Gouverneur Kiwanis International District Nederland afkomstig uit de Sponsorclub Kiwanisclub Land van Cuijk.

In 2006 werd de website van kiwanisclub Gennep “Maas en Niers” gelanceerd, ontworpen door Paul Brons volgens de nieuwste huisstijl richtlijnen van Kiwanis International.

In 2007 werd de Requa georganiseerd, een grote vrije tijd beurs in “De Bergen” te Wanroij. Met de opbrengst konden een 4-tal goede doelen gefinancierd worden (Sport- en Speelstraat de Brink Ottersum, Stichting Leergeld Land van Cuijk, Stichting Tante Lenie, Stichting Vincentius). Het jaar 2009 stond in het teken van een ballonnen-actie om geld in te zamelen voor de inrichting van een kindvriendelijke poli bloedafname in het nieuwe Maasziekenhuis te Boxmeer.

Naast de projecten en goede doelen blijft Kiwanis Gennep “Maas en Niers” veel aandacht besteden aan blikveld verruiming middels bezoek aan diverse bedrijven en instanties en het organiseren van lezingen en voordrachten. De jaarlijkse barbecue en het jaarlijkse kerstdiner samen met de partners van de leden blijft een gezellig sociaal hoogtepunt.

In 2014 wordt voor het eerst de Maasduinenloop georganiseerd. De eerste edities vinden plaats rondom het sportpark van Montagnards te bergen, maar inmiddels vindt sinds 2018 de Maasduinenloop plaats op en rond Landgoed Bleijenbeek. Een prachtige loop door het mooie Maasduinen gebied waar elke jaar vele enthousiaste lopers en bedrijventeams aan deelnemen.

Sinds 2016 wordt veelal de nieuwe naam Kiwanis Maasduinen genoemd. Een naam die de lading en dekkingsregio vele malen beter dekt.

In 2019 wordt voor het eerst de Maasduinen Toerrit georganiseerd. Deze eerste editie was meteen een doorslaand succes. Een variëteit aan prachtige oldtimer, sportieve snelheidsmonsters en exotische auto’s vormden het decor voor een prachtige dag. Ook deze activiteit wordt toegevoegd aan het lijstje vaste activiteiten die door onze club worden georganiseerd.