arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Reglement en Persoonsgegevens

De organisatie

De organisatie van de Maasduinenloop ligt bij Kiwanisclub Maasduinen.

Kiwanisclub Maasduinen is een enthousiaste en actieve serviceclub in Noord-Limburg waarin mensen met de meest uiteenlopende beroepen elkaar ontmoeten. Kiwanisclubs over de gehele wereld organiseren activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan goede doelen waarbij het welzijn van kinderen centraal staat.

Contactgegevens: info@maasduinenloop.nl

Website: www.kiwanismaasduinen.nl/maasduinenloop

De Maasduinenloop wordt georganiseerd in samenwerking met Run2Day Nijmegen en met medewerking van Landgoed Bleijenbeek.

Kiwanis Maasduinen

Reglement

De Maasduinenloop wordt georganiseerd door Kiwanisclub Maasduinen. Voor de Kiwanis Maasduinenloop is door de Gemeente Bergen een evenementenvergunning afgegeven. Kiwanisclub Maasduinen heeft speciaal voor de Maasduinenloop het volgende reglement opgesteld. Deelnemers verklaren zich bij inschrijving bekend te zijn met dit reglement en zullen zich hieraan houden.

 1. Inschrijving voor de Kiwanis Maasduinenloop is persoonsgebonden. Het startnummer en/of chip zijn niet overdraagbaar.
 2. Iedereen neemt deel voor eigen risico. Kiwanisclub Maasduinen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de organisatie.
 3. Voor de deelnemers aan een team geldt ook een aanvullend reglement. Deelnemers aan een team nemen automatisch ook deel aan het algemeen individueel klassement.
 4. De organisatie heeft het recht deelnemers te diskwalificeren en uit de hardloopwedstrijd te halen. Ook de medische staf (Rode Kruis) heeft het recht deelnemers (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 5. Instructies van de organisatie en de officiële instanties als de politie moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 6. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven en in situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.
 7. Deelname aan de Kiwanis Maasduinenloop staat alleen open voor hardlopers met een minimum leeftijd van 11 jaar, met uitzondering van de kidsrun. Het is verder niet toegestaan aan de Maasduinenloop deel te nemen per rolstoel, wheeler etc. Het is tevens niet toegestaan met een buggy, of ander baby-vervoersmiddel deel te nemen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de organisatie.
 8. Aan deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.
 9. De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Maasduinenloop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de wedstrijd redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.
 10. Op het finishpunt gelden limiettijden, te weten respectievelijk 50 minuten voor de 5- en 90 minuten voor de 10 km. Een loper, aan wie kenbaar is gemaakt dat zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij/zij neemt niet langer aan de wedstrijd deel. Na de bezemwagen -fiets worden de speciale Maasduinenloop verkeersmaatregelen opgeheven.
 11. Voor de indeling in de beide leeftijdscategorieën (kidsrun) is de  leeftijd op de dag van de Maasduinenloop beslissend.
 12. Prijzen: bij alle afstanden geldt dat de snelste drie lopers op het ere-podium komen. Bij het individuele klassement van de de 5 en 10 km wordt er een splitsing gemaakt in mannen en vrouwen. Deze splitsing wordt niet aangehouden bij de kidsrun en bij teams.
 13. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten op plaatsen die hier niet voor zijn bedoeld.
 14. De uitslagen van de Kiwanis Maasduinenloop worden bepaald aan de hand van de netto tijd (tijd die de chip heeft gemeten).
 15. Gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden door de organisatie van de Kiwanis Maasduinenloop is toegestaan. Deelnemers kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
 16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Aanvullend reglement teams

 1. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 lopers. Een team kan bestaan uit mannen, vrouwen of een combinatie hiervan.
 2. De teamscore wordt bepaald door het optellen van de netto individuele score van de 3 snelste teamleden.
 3. Iedere deelnemer kan slechts voor één team uitkomen.
 4. Alle teamlopers doen automatisch ook mee met het individueel klassement op de gelopen afstand
K5-1024×681

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Tijdens jouw bezoek en/of deelname aan onze evenementen maken wij foto’s en video opnames. Deze worden gebruikt voor publicatie op onze social media kanalen. Onze Facebook pagina vind je op www.facebook.com/KiwanisMaasduinen en onze website op www.kiwanismaasduinen.nl. Kom jij jezelf tegen en vind je dit niet fijn? Neem dan even contact op met ons. Stuur je bericht dan naar secretariaat@kiwanismaasduinen.nl en wij zorgen ervoor dat de betreffende publicatie(s) word(t)(en) verwijderd.